>

Atitiktis globos normoms

Įsivertinimo tikslas – apibrėžti globos namų stipriąsias puses ir tas sritis, kuriose reikalinga numatyti veiklos tobulinimo priemones, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir atitiktį socialinės globos normoms.

Įsivertinimas atliekamas šiose srityse:

 • vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų vaikų su negalia socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir socialinės globos namams ir bendruomeniniams vaikų globos namams, įsivertinimas;
 • suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos normų, taikomų dienos socialinės globos centrams, įsivertinimas;
 • suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams, įsivertinimas.

Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas: 

už 2023 m. 

 • Vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įsivertinimas (1 priedas)
 • Suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įsivertinimas (2 priedas)
 • Dienos socialinės globos įsivertinimas (3 priedas)
 • Veiklos gerinimo priemonių planas 2024 m. (4 priedas)

už 2022 m. 

 • Vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įsivertinimas (1 priedas)
 • Suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įsivertinimas (2 priedas)
 • Dienos socialinės globos įsivertinimas (3 priedas)
 • Veiklos gerinimo priemonių planas 2023 m. (4 priedas)

už 2021 m. 

 • Vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įsivertinimas (1 priedas)
 • Suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos įsivertinimas (2 priedas)
 • Dienos socialinės globos įsivertinimas (3 priedas)
 • Veiklos gerinimo priemonių planas 2022 m. (4 priedas)

 

Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento (SPPD) pažymos: 

Atnaujinimo data: 2024-03-27