>

Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas BDAR, kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.
BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Socialinės globos centras “Vija” (toliau – Įstaiga) užtikrina  duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu [email protected]

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-ės) rekomenduojama forma.

Socialinės globos centras “Vija” rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

Privatumo politika.

Atnaujinimo data: 2023-08-21