>

Komisijos ir darbo grupės

  1. Materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų, piniginių lėšų ir kitos paramos gavimo įkainojimo komisija;
  2. Dėl pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti globos namų turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisija;

Atnaujinimo data: 2023-08-21