>

Patekimo į įstaigą tvarka

Globos namuose apgyvendinami: 

  • vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami vaikai, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

INFORMACIJA apie laisvas vietas ir VAIKO APGYVENDINIMO TVARKĄ

  • suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami suaugę asmenys, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

INFORMACIJA apie laisvas vietas SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE

SUAUGUSIO ASMENS SIUNTIMO Į GLOBOS NAMUS TVARKA

Atnaujinimo data: 2023-10-16