>

Apie mus

Socialinės globos centras „Vija“ yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą, bendruomenines paslaugas vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba dalinis nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

Globos namuose apgyvendinami: 

  • vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami vaikai, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Informacija apie vaiko apgyvendinimą ir laisvas vietas vaikų globos įstaigose

  • suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami suaugę asmenys, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Informacija apie laisvas vietas suaugusiųjų socialinės globos namuose

Siuntimo į suaugusiųjų socialinės globos namus tvarka

Atnaujinimo data: 2023-10-16