>

Laikinas atokvėpis

Laikino atokvėpio paslauga teikiama, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Įstaigoje patvirtintos 3 vietos laikino atokvėpio paslaugos teikimui: 

- 1 vieta vaikams su negalia (paslauga teikiama specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinyje, adresu Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas)

- 2 vietos suaugusiems asmenims su negalia (paslauga teikiama socialinės globos namuose, adresu Apuolės g. 44, Kaunas)

Laikino atokvėpio teikimo tvarkos aprašas

Prašymo forma

Prieš pradedant teikti laikino atokvėpio paslaugą asmeniui, jį prižiūrintiems šeimos nariams, tėvams, globėjams (rūpintojams) sudaromos sąlygos apsilankyti įstaigoje: 

1) dėl paslaugų vaikams kreiptis ir prašymus teikti - Rūta Audzevičienė, tel. +370 652 67876, el. p. [email protected] 

2) dėl paslaugų suaugusiems asmenims kreiptis ir prašymus teikti - Toma Polpudnikova, tel. +370 633 71357, el. p. [email protected] 

Eilė laikino atokvėpio paslaugai gauti sudaroma pagal prašymo pateikimo datą ir laiką.

Pagal gautus prašymus sudaromas naudojimosi laikino atokvėpio paslaugomis grafikas. 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-19