Dienos socialinė globa

Tikslas – Teikti dienos socialinės globos paslaugas, užtikrinant paslaugų gavėjams nuolatinę specialistų priežiūrą ir pagalbą kasdienėse veiklose.

Vizija – Draugiškas, saugus, jaukus, naujovėms atviras dienos socialinės globos centras, kuriame paslaugų gavėjai gali gauti reikiamas paslaugas, turiningai praleisti laiką, dalyvauti užimtumo veikloje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Misija – Teikti saugias ir kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas, atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo individualius poreikius.

Kas mes esame?
– Dienos centras, kuriame laukiami vaikai ar jaunuoliai, prasmingam dienos užimtumui ir priežiūrai. Į dienos centrą priimame vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir jaunuolius, turinčius proto ir (ar) psichikos negalią, kuriems nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Ką mes veikiame?
– Centre dienos metu užtikriname visapusišką priežiūrą, dienos centre dirbantys specialistai užtikrina prasmingą ir įdomų laiką, padeda kuo savarankiškiau atlikti kasdienines užduotis, lavina lankytojų gebėjimą rūpintis savimi, skatina socialinių ryšių kūrimą, artimesnį bendravimą su lankytojus supančia aplinka. Dienos centro lankytojai įsitraukiami į aktyvią įstaigos veiklą, dalyvauja renginiuose, bendruose užsiėmimuose.

Kokie specialistai pas mus dirba?

  • Ergoterapeutas, kuris padeda lavinti smulkiąją motoriką, moko taisyklingai laikyti, manipuliuoti rašymo priemonėmis, žaislais, įtraukia klientą į mokymosi procesą. Pagrindinis terapijos tikslas – padėti kuo savarankiškiau atlikti svarbius kasdieninius užsiėmimus.
  • Kineziterapeutas, kuris rūpinasi fizine sveikata, lavina judėjimo įgūdžius, pusiausvyrą ir koordinaciją, formuoja taisyklingą laikyseną. Atlieka mankštas, kurių metu didina fizinį pajėgumą ir palaiko bendrą fizinę būklę.
  • Socialinis darbuotojas, kuris visada yra šalia, su tėvais (globėjais) aptaria poreikius, lūkesčius, problemas, kartu su kitais specialistais sudaro paslaugų gavėjui individualų socialinės globos (ISGP) planą, koordinuoja pagalbos teikimo procesą, kontroliuoja, stebi, aprašo kliento elgesio pokyčius, konsultuojasi su specialistais ir tėvais (globėjais), tėvams teikia atgalinį ryšį, konsultuoja, organizuoja susirinkimus, bendradarbiauja.
  • Užimtumo specialistas, kuris užsiėmimų metu organizuoja veiklas, skatinančias paslaugų gavėjų pažintinę, meninę, muzikinę, kalbinę, fizinę, socialinę ir emocinę raidą. Paslaugų gavėjai kartu spontaniškai kuria, improvizuoja, tyrinėja vietoje sukurtus kūrinius, prasmingai praleidžia laiką.
  • Psichologas, kuris dirba ne tik su paslaugų gavėjais, bet ir jų artimaisiais, padeda spręsti esamas problemas, rasti jų sprendimo būdus, teikia rekomendacijas aktualiausiais klausimais kylančiais namų aplinkoje, gilinasi į tėvų išsakytus poreikius. Psichologas gilinasi į kiekvieno paslaugų gavėjo ir jo šeimos individualius poreikius ir remiantis gauta informacija sudaro pagalbos planą. Su paslaugų gavėjais vykdo edukacines veiklas, kurios plečia akiratį. Vykdo užimtumą taikant dailės terapijos, biblioterapijos, relaksacijos metodus.
  • Socialinio darbuotojo padėjėjas, kuris bendrauja su paslaugų gavėjų artimaisiais, įsiklauso į jų poreikius, padeda paslaugų gavėjams dalyvauti užimtumo veiklose bei negalintiems savarankiškai pasirūpinti savimi padeda pavalgyti, nusiprausti ir atlikti kitas kasdienes procedūras. Taip pat bendradarbiauja su visais dienos centre dirbančiais specialistais, naudoja jų teikiamas rekomendacijas lavinant paslaugų gavėjų kasdienių įgūdžių gebėjimus, užtikrina lankytojų pilnavertišką poreikių patenkinimą.

Kodėl turėtumėte rinktis mus?
– Nes centre dirba šauni komanda, kuri stengiasi atliepti visų paslaugų gavėjų ir jų šeimos narių poreikius. Mes nuolat siekiame tobulėti, kad galėtume suteikti dar kokybiškesnes paslaugas. Centre organizuojamos įvairios veiklos (kultūrinės, sporto, edukacinės, laisvalaikio, užimtumo). Taip pat veiklas galima keisti pagal pomėgius, naudojamės atskiromis erdvėmis:

  • Multisensoriniu kambariu, kuriame per regos, kvapo, garso, lytėjimo, pojūčius suteikiamas saugumo jausmas – ten atsipalaiduojama ir nusiramina. Užsiėmimų metu mažėja agresija, nerimas, dirglumas, savęs ir aplinkos žalojimas. Taip pat formuojami tokie įgūdžiai kaip dėmesio koncentracija,  priežasties – pasekmės ryšio suvokimas, spalvų, garsų pažinimas kurie reikalingi savarankiškumo lavinimui, savivertės pajautimui.
  • Interaktyvios veiklos kambariu, kuriame yra priemonės padedančios  maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes pagal kiekvieno paslaugų gavėjo gebėjimus ir poreikius. Interaktyvios priemonės įtraukia, skatina paslaugų gavėjus tyrinėti aplinką liečiant, klausant, matant realius vaizdus, fiziškai įveikiant įvairias užduotis, nes būtent taip jie gali greičiausiai įsisavinti reikiamą informaciją. Pasitelkiant šiuos žaidimus, galima ne tik išmokyti skaičiuoti, bet ir susipažinti su skirtingomis spalvomis, planetomis, abėcėle, gyvūnais ir t.t.
  • Vyksta kaniterapijos užsiėmimai  – užsiėmimai su šunimis. Alternatyvus ir pagalbinis būdas dirbti su paslaugų gavėjais, turinčiais įvairias negalias. Gyvūnai gali padėti žmogui atsipalaiduoti, atsiverti. Tyrimais įrodyta, kad užsiėmimai su šunimis turi teigiamą poveikį žmogaus fizinei bei psichinei sveikatai. Darbas vyksta, nustatant konkrečius terapinius tikslus, bei struktūruojamas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo gebėjimus bei poreikius. Kiekvienam paslaugų gavėjui yra iškeliami individualūs tikslai, siekiant pagerinti vieną ar keletą jo savybių.

Atnaujinimo data: 2024-03-27