>

Socialinės globos centro „Vija“ istorija

image001.jpg

„Meilė prasideda namuose.

Viskas priklauso nuo to, kaip vienas kitą mylime.“ Motina Teresė

Pagal archyvinius duomenis įstaigos istorija prasidėjo dar 1921 metais, kuomet buvo įkurta Kauno Švč. Trejybės bažnyčios „Vaikelio Jėzaus draugija“. Ši draugija išlaikė 257 našlaičius ir pamestinukus. Pagrindinis draugijos tikslas buvo padaryti gerus darbus pavargėliams, beturčiams, ligoniams ir kitiems nelaimėje esantiems žmonėms. Tuo metu draugija turėjo našlaičiams ne tik bendrabučius, bet ir berniukų ir mergaičių amatų mokyklas Vilijampolėje ir Žaliakalnyje.

1924 m. VIII forte įkuriama dar viena Vaikelio Jėzaus Draugijos įstaiga – „Izoliatorius“, defektyvių vaikų prieglauda. Didžiojo karo baisybės paliko ne vieną anspaudą, tad nenuostabu, kad priimtųjų tarpe buvo sergančių psichikos ir fizinėmis ligomis, jie buvo atskirti nuo sveikųjų.

1940 m. aneksavus Lietuvą, vaikų prieglaudos buvo perorganizuotos į vaikų namus. Prieglauda „Izoliatorus“ buvo pavadinta vaikų namais Nr. 31. Čia gyvenusiems vaikams II-jo Pasaulinio karo metais nuo bado apsiginti padėjo pagalbinis ūkis. 1942 m. prieglauda gavo įsakymą pranešti vokiečių okupacinei valdžiai apie žydų tautybės vaikus. Istorijoje minima, kad 1943 m. fašistai atvyko su mašina pasiimti savo aukų, o medicinos sesuo A. Škackauskaitė parodė daug sumanumo ir gilų humaniškumą, išslapstydama žydų vaikus įvairiose vietose.

1952 m. vaikai su protine ir fizine negalia buvo atskirti. Su protine negalia vaikai apgyvendinti 16-osios Divizijos g., dabartiniame Radvilėnų plente, o su fizine negalia vaikai liko Vilijampolėjė. Tuo metu įstaiga buvo pavadinta „Vilijampolės vaikų invalidų namai“ ir juose gyveno apie 130 vaikų.

1960 m. Vilijampolės vaikų invalidų namai sukeičiami vietomis su Žaliakalnio vaikų invalidų namais.

1963 m. Vilijampolėje pastatyti namai vaikams su fizine negalia, kurie pavadinti „Specialiąja mokykla – internatu“, šie namai pradžioje buvo adresu Apuolės g. 11, juose buvo 240 vietų. Tais pačiais metais Vilijampolėje, Apuolės g. 20, pastatyti dar vieni namai vaikams su protine negalia, kurie pavadinti „Vilijampolės psichiškai atsilikusių vaikų namais“, juose buvo 430 vietų, tačiau 1979 m. jie pervadinti į Vilijampolės vaikų internatą.

1983 m. pastatomi 3 nauji korpusai. Tuometinės valdžios teigimu, du iš jų skiriami medicininiam aptarnavimui gerinti.

1988 m. Tuometinio Komunalinio ūkio projektavimo instituto Kauno filialas parengė objekto „Vilijampolės vaikų internato“ 150 vietų priestato su reabilitacijos kompleksu rekonstrukcijos darbų projektą. Tais metais iš mūsų stacionaro į Šilutės vaikų namus buvo išvežti apie 75 sunkiausi ligoniai.

Nuo 1990 m. mūsų namai, Lietuvos socialinio aprūpinimo ministerijos įsakymu Nr. 24 pavadinti Kauno vaikų pensionatu. Čia gyveno, gydėsi ir mokėsi vaikai iš visos Lietuvos.

2000 m. rugpjūčio mėnesį Vilijampolės vaikų pensionatas pervadintas į „Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatą“. Atidaromas ir įkuriamas jaunimo skyrius, kuriame gyvena jaunuoliai iki 29 metų amžiaus. Pensionatas pavaldus Kauno apskrities viršininko administracijai.

2010 m. įteisinamas „Vilijampolės socialinės globos namų“ pavadinimas. Esame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo įstaiga.

2015 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-05-05 įsakymu Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikuio vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo” įstaiga įtraukta į pertvarkomų stacionarių socialinės globos įstaigų sąrašą.

Nuo 2016 m. kryptingai pradėtas įstaigos pertvarkos procesas, pereinant nuo institucinės globos prie paslaugų teikimo bendruomenėje: 

  • 2017 m. įsteigti 3 grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims, su proto ir (ar) psichikos negalia (Perlojos g., Naujakurių g.) ir 1 bendruomeniniai vaikų globos namai (V. Putvinskio g., nuo 2021 m. persikėlė į Kaimelės g.)
  • 2018 m. įsteigti 1 bendruomeniniai vaikų globos namai, vaikams, turinties autizmo spektro sutrikimų (Viduklės g.)
  • 2019 m. įsteigti dar 1 bendruomeniniai vaikų globos namai (Panerių g.)
  • 2020 m. įsteigtas specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinys (Juozapavičiaus pr.)
  • 2020 m. pradėta teikti naujo tipo bendruomeninė paslauga – apgyvendinimas apsaugotame būste (Partizanų g.)

Pereinant nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų iš esmės keitėsi įstaigos vizija, misija ir tikslai. Pavadinimas „Vilijampolės socialinės globos namai“ nebeatspindėjo įstaigos veiklos ir vietos. 

Nuo 2020-08-31 įstaigos pavadinimas pakeistas į  Socialinės globos centras „Vija“. 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-16