>

Kas gali teikti paramą?

 • privatūs asmenys,
 • įmonės ir organizacijos.

Kaip galite paremti įstaigos veiklą?

 • pervedant lėšas į paramos lėšų sąskaitą: 

Nuo 2024-01-01 globos namų sąskaitos administruojamos VIKSVA (Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo apskaita) sistemoje

REKVIZITAI PARAMAI GAUTI:

GAVĖJAS : Socialinės globos centras “Vija”
A/s Nr. LT95 4040 0636 1000 0775
Finansų įstaigos kodas 40400
SWIFT BIC kodas: MFRLLT22
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

 • deklaruojant pajamas, skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį;

Dėkojame už skirtą gyventojų pajamų mokesčio dalį ! 

 • prisidėti prie švenčių ar laisvalaikio organizavimo (maistu, dovanėlėmis, pramogomis ar kt.).
 • dovanojant priemones, skirtas ugdymui, laisvalaikiui, buIčiai ir kt. – dėl šių priemonių poreikio rekomenduojame susisiekite su įstaigos darbuotojais;

Kaip mes prisidedame prie rėmėjų pritraukimo?

 • dalyvaujame paramos teikimo projektuose (teikiame paraiškas),
 • dalyvaujame „Maisto banko“ paramos akcijose,
 • bendradarbiaujame su labdaros ir paramos fondais, organizacijomis;
 • nuolat viešiname informaciją apie rėmėjus (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose).
 • kviečiame įstaigai skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio.

Kokiu tikslu naudojama gauta parama?

 • gyvenimo sąlygų gerinimui (baldai, buitinė technika, patalpų remontas ir kt.)
 • vaikų ir jaunuolių laisvalaikiui, šventėms ar pramogoms;
 • užimtumo priemonėms;
 • specializuotoms priemonėms, kurios pritaikomos individualiems vaikų ir jaunuolių poreikiams,
 • darbo sąlygų gerinimui.

Kokia nauda paramos teikėjams? 

 • Mokesčio mokėtojams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas labdarai ir paramai skirtas išmokas (įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę);
 • skatinate atsakomybę ir socialiai atsakingą veiklą.

Gauta parama: 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-21